Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 50/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 18/05/2015
Nghị định

Nghị định về việc thành lập Viện KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc.

Ngày 18.5.2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2015/NĐ-CP về việc thành lập Viện KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc. Theo đó, Viện KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc là tổ chức KH&CN trực thuộc Bộ KH&CN, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật. Viện có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội và được mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài khi cần thiết. Viện thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ nguồn, nghiên cứu nâng cấp các công nghệ phục vụ các ngành công nghiệp chiến lược, then chốt; phát triển các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực; phát triển công nghệ tích hợp để thay thế công nghệ nhập khẩu và các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động. Viện được áp dụng cơ chế tài chính đặc thù tương tự như đối với các trường đại học tiên tiến được thành lập trên cơ sở Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài, bảo đảm khuyến khích các nhà khoa học trình độ cao là người nước ngoài, người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Viện.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.7.2015.

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website