Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 01/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 18/02/2014
Thông tư

Thông tư hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ.

Ngày 18.2.2014, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BKHCN hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ. Thông tư hướng dẫn chi tiết về: Tiêu chí xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ để tạo tài sản cố định trong các dự án đầu tư; Tiêu chí xác định phương tiện vận tải chuyên dùng cần thiết cho hoạt động dầu khí; Tiêu chí xác định phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ để tạo tài sản cố định của cơ sở đóng tàu; Trình tự, thủ tục xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ.

 

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15.4.2014.

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website