Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 21/2013/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 12/09/2013
Thông tư

Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hạt nhân trong lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành và tháo dỡ tổ máy điện hạt nhân.

Ngày 12.9.2013, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã han hành Thông tư số 21/2013/TT-BKHCN quy định việc áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hạt nhân trong lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành và tháo dỡ tổ máy điện hạt nhân. Thông tư gồm 8 Điều quy định cụ thể về: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn; Phương thức áp dụng tiêu chuẩn; Hồ sơ đề nghị công nhận áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn; Công nhận áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn; Trách nhiệm thực hiện và Điều khoản thi hành.

 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.11.2013.

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website