Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 99/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 29/08/2013
Nghị định

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Ngày 29.8.2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Nghị định đã quy định cụ thể về các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thủ tục nộp đơn yêu cầu xử lý vi phạm; thẩm quyền, thủ tục giải quyết đơn yêu cầu xử lý vi phạm; thẩm quyền xử phạt và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.10.2013, thay thế Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21.9.2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website