Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 17/CT-TTg
Ngày ban hành: 09/08/2013
Chỉ thị

Chỉ thị về tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp.

Ngày 9.8.2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp. Chỉ thị nêu rõ, việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ phải bảo đảm: Chỉ được nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mới, ưu tiên nhập khẩu máy móc, thiết bị có trình độ công nghệ tiên tiến, cao phù hợp với dự án đầu tư đã được phê duyệt, khuyến khích nhập khẩu máy móc, thiết bị có tính năng vượt trội về tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, thân thiện môi trường; Trong trường hợp cần thiết phải nhập khẩu máy móc, thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, phải đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ KH&CN; Không nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mà các nước đã công bố loại bỏ vì lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường.

 

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website