Công đoàn Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014

Email In PDF

alt

Ngày 24.2.2014, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ KH&CN đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

 

Được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ, Công đoàn Viên chức Việt Nam, năm 2013 Công đoàn Bộ KH&CN và các Công đoàn trực thuộc đã động viên cán bộ đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch đề ra, phát huy tốt vai trò người cán bộ quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ năm 2013. Kết quả đạt được của Công đoàn Bộ và các công đoàn trực thuộc được thể hiện trên các mặt: tích cực tham gia xây dựng pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức, lao động, tổ chức công đoàn; kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động; tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục; thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ công chức, viên chức và người lao động; chủ động, tích cực trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng... Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các công đoàn trực thuộc còn chưa đồng đều, một số ít cán bộ lãnh đạo công đoàn chưa có trách nhiệm cao trong hoạt động, chưa thật chủ động đề xuất, đưa ra chương trình hoạt động của mình...

alt

 

Năm 2014, Công đoàn Bộ xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: phát động phong trào thi đua trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động gắn với nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “xây dựng người cán bộ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, đặc biệt là những đợt thi đua lập thành tích trào mừng ngày KH&CN Việt Nam, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Bộ KH&CN, 20 năm ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam...; xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc tổ chức triển khai học tập Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên; tổ chức các hoạt động nữ công; tăng cường kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam...

 

Tại Hội nghị, đã có 3 công đoàn trực thuộc, 6 cá nhân được khen thưởng cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 9 công đoàn trực thuộc và 11 cá nhân được khen thưởng cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam; 18 công đoàn trực thuộc và 110 cá nhân được khen thưởng cấp Công đoàn Bộ KH&CN.

Tin và ảnh: VH, QH

 

      

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website