Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Email In PDF

alt

Ngày 17/8/2016, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ KH&CN đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Hội nghị được triển khai theo hình thức cầu truyền hình trực tuyến tại Trụ sở Bộ KH&CN và các đầu cầu tại: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục Sở hữu Trí tuệ, Cục Thông tin KH&CN quốc gia, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam và Công ty Cổ phần FPT.

alt

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Tùng - Bí thư Đảng ủy Bộ cho biết, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 08/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 06-KH/ĐUK ngày 20/4/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ KH&CN đã xây dựng Kế hoạch số 144-KH/ĐUB ngày 20/6/2016 về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương đã quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mới và các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội XII của Đảng. Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã trình bày báo cáo quan trọng về chương trình, kế hoạch nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng chí cho rằng, xuyên suốt văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng, đặc biệt trong báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) và trước đó là báo cáo đánh giá kết quả đạt được trong thời gian trước thì hàm lượng KH&CN được nâng lên đáng kể so với kỳ họp XI. Sau đó, Chính phủ đã có Nghị quyết số 64/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Bộ trưởng khẳng định, để quán triệt, thực hiện những nội dung của Nghị quyết cần có sự cố gắng, vào cuộc của tất cả các bộ, ngành. Bộ trưởng đề nghị các đơn vị trực thuộc cần nghiêm túc quán triệt, đổi mới triển khai nội dung Nghị quyết một cách phù hợp nhất để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Tin và ảnh: Phong Vũ

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website