Đoàn kết, thi đua, sáng tạo chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Email In PDF

Đó là khẩu hiệu thi đua năm 2016 của Khối Trường - Báo chí - Trung tâm và Nhà xuất bản (Khối) đã được các đơn vị thống nhất tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối ngày 16.12.2015 tại Hà Nội.

alt

Toàn cảnh Hội nghị

Theo Báo cáo do ông Hà Quốc Trung, Giám đốc Trung tâm Tin học, Khối trưởng năm 2015 trình bày, trong năm qua, các đơn vị trong Khối đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hoạt động đặc thù của Khối là thông tin, truyền thông và đào tạo đã được các đơn vị chủ động và phối hợp cùng nhau thực hiện tốt. Đặc biệt, trong công tác thi đua, khen thưởng, các đơn vị trong Khối đã tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua do Bộ phát động thiết thực, hiệu quả, kịp thời tổng kết, biểu dương các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích tốt, đoàn kết xây dựng Khối vững mạnh.

Tại Hội nghị, Khối cũng đã thảo luận và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Các đơn vị đã thống nhất khẩu hiệu thi đua của Khối năm 2016 là: Đoàn kết, thi đua, sáng tạo chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ngoài phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Khối sẽ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Bộ phát động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền sâu rộng các chính sách pháp luật về KH&CN; phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ để tổ chức tốt các sự kiện lớn của Bộ như Ngày KH&CN Việt Nam lần thứ 3... Hội nghị nhất trí bầu Tạp chí Tia sáng là Khối trưởng năm 2016.

alt

Các đơn vị trong Khối ký giao ước thi đua năm 2016

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2015, Khối đã nhất trí đề xuất Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ tặng Cờ thi đua của Bộ cho 02 đơn vị là Trường Quản lý KH&CN, Tạp chí Tia sáng và  Cờ Thi đua của Chính phủ cho Trường Quản lý KH&CN.

Tin và ảnh: HH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website