Thông tin nội bộ

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

Email In PDF

Ngày 24/12/2013 tại Hà nội, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Viện.

Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và bàn phương hướng chương trình công tác năm 2014

Email In PDF

Ngày 24/12/2013, tại Hà Nội, Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và bàn phương hướng chương trình công tác năm 2014. Tham gia Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), cùng toàn thể cán bộ công chức của Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ. Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cục Sở hữu trí tuệ: Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014

Email In PDF

alt

Ngày 24.12.2013, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cùng đại diện một số đơn vị của Bộ KH&CN, cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Cục SHTT.

Cục Thông tin KH&CN Quốc gia: Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014

Email In PDF

Ngày 20/12/2013, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức để tổng kết, đánh giá những công việc đã thực hiện được trong năm 2013 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2014. Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có ông Tạ Bá Hưng, Vụ trưởng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ KH&CN, cùng lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Bộ KH&CN.

Vụ Thi đua - Khen thưởng tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014

Email In PDF

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về chương trình công tác thi đua khen thưởng năm 2013, ngày 21/12/2013, Vụ Thi đua - Khen thưởng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trang 10 / 22

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website