Thông tin nội bộ

Trao quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ KH&CN

Email In PDF

alt

Ngày 31.3.2014, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân đã trao quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ KH&CN.

Hội nghị cán bộ nữ công năm 2014

Email In PDF

alt

Ngày 13.3.2014, Ban nữ công Công đoàn Bộ KH&CN đã tổ chức Hội nghị cán bộ nữ công năm 2014.

Công đoàn Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014

Email In PDF

alt

Ngày 24.2.2014, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ KH&CN đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Trao quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ KH&CN

Email In PDF

alt

Ngày 24.2.2014, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân đã trao quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ KH&CN.

Trao quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ KH&CN

Email In PDF

alt

Ngày 30.12.2013, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân đã trao quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ KH&CN.

Trang 8 / 22

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website