Diễn đàn "Giáo dục vì sự phát triển bền vững và công dân toàn cầu"

Email In PDF

giaoduc

Diễn đàn “Giáo dục vì sự phát triển bền vững và công dân toàn cầu" của UNESCO năm 2019 thu hút sự tham gia của hơn 350 đại biểu là các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia, đại diện của các bên liên quan của hơn 100 quốc gia.

Với chủ đề "Học tập và giảng dạy vì một xã hội hòa bình và bền vững: từ bậc giáo dục mầm non đến giáo dục tiểu học và trung học", Diễn đàn diễn ra từ ngày 2-3/7/2019 gồm 7 phiên họp toàn thể và 4 phiên thảo luận nhóm. Tại đây, các đại biểu chia sẻ các phương thức tiếp cận sáng tạo, có tính khả thi nhằm giải quyết những hạn chế, cách khai thác tối đa tiềm năng về nhận thức, cảm xúc xã hội và cách ứng xử nhằm đạt được mục tiêu Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững đề ra, trong đó có mục tiêu liên quan chặt chẽ tới giáo dục vì sự phát triển bền vững và công dân toàn cầu.
Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định, hướng tới sự phát triển bền vững không thể đạt được chỉ bằng các thỏa thuận chính trị, giải pháp tài chính hoặc công nghệ mà cần thay đổi các giá trị và hành vi của cộng đồng, giúp họ lựa chọn một cách sống bền vững hơn. Giáo dục chính là giải pháp, là con đường dẫn đến sự thay đổi, đảm bảo người dân biết đâu là lựa chọn đúng đắn, đồng thời giúp họ có thông tin và kỹ năng để làm theo lựa chọn đúng đắn đó.
Kể từ năm 2013, Việt Nam bắt đầu tiến hành cải cách giáo dục một cách căn bản và toàn diện. Một trong những cột mốc quan trọng là Chương trình giáo dục phổ thông quốc gia được phê duyệt vào tháng 12/2018 dựa trên phát triển phẩm chất và năng lực của người học, giúp học sinh có kỹ năng cần thiết cho thế kỷ XXI. Mục tiêu của Việt Nam không chỉ là tích hợp phát triển bền vững vào giáo dục mà còn huy động giáo dục như một phương tiện thực hiện toàn diện tất cả các mục tiêu phát triển bền vững… Diễn đàn lần này sẽ là nơi chia sẻ nhiều kinh nghiệm và sáng kiến, mở ra những hiểu biết, cách tiếp cận mới và mở rộng các mối quan hệ giữa các bên. Diễn đàn cũng dành thời gian cho giáo viên và học sinh phát biểu về nhu cầu của họ, và phiên đối thoại về nhu cầu nào cần được cải thiện/thay đổi trong bối cảnh hệ thống giáo dục hiện nay.

Tin: CTH; Ảnh: CTV

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website