Công bố chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2018

Email In PDF

ngan sach

Ngày 12/6/2019, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuộc Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) đã phối hợp tổ chức Hội thảo công bố “chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2018”.

Khảo sát POBI là khảo sát đầu tiên ở Việt Nam về mức độ công khai ngân sách tỉnh bắt đầu từ năm 2017 và năm 2018 tiếp tục được thực hiện. POBI là công cụ giúp các tỉnh, thành phố có thể tham chiếu và đo đạc mức độ công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách nhà nước và mức độ thực thi Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. POBI giúp tăng niềm tin của người dân và các đối tác phát triển đối với quản lý ngân sách tại địa phương thông qua các hình thức minh bạch, giải trình và sự tham gia về ngân sách. POBI cũng là công cụ giúp cho Việt Nam thực hiện ngày càng tốt hơn nỗ lực cải cách hành chính và tài khóa, góp phần thực hiện cam kết với mục tiêu phát triển bền vững SDG 16 về minh bạch, giải trình có sự tham gia của người dân. Với POBI, chính quyền địa phương có thể theo dõi, đánh giá mức độ công khai, minh bạch về ngân sách nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản trị địa phương.

POBI là một sáng kiến quốc gia, được thực hiện độc lập bởi các tổ chức nghiên cứu, phi lợi nhuận. Khảo sát POBI 2018 được thực hiện chính bởi hai tổ chức thành viên Liên minh minh bạch ngân sách (BTAP) là CDI và VEPR với sự hỗ trợ của tổ chức Oxfam, trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách Nhà nước.”

Kết quả khảo sát POBI 2018 cho thấy, chỉ số trung bình về công khai ngân sách tỉnh đạt 51/100 điểm quy đổi xếp hạng, cao hơn so với chỉ số trung bình đối với POBI 2017 là 30,5 điểm. Điều này cho thấy, mức độ công khai ngân sách nhà nước của 63 tỉnh/thành phố năm 2018 đã cải thiện hơn so với năm 2017. Năm 2018, có 6 tỉnh công khai đầy đủ thông tin về ngân sách nhà nước và không còn tỉnh nào có điểm số POBI bằng 0, trong khi năm 2017 có 4 tỉnh có điểm số POBI bằng 0 và không có tỉnh nào công khai đầy đủ thông tin về ngân sách tỉnh.

Trong xếp hạng POBI 2018, có 6 tỉnh được xếp vào nhóm A- công khai đầy đủ bao gồm: Vĩnh Long (90,52 điểm), Bà Rịa - Vũng Tàu (85,91 điểm), Đà Nẵng (83,09 điểm), Vĩnh Phúc (82,05 điểm), Quảng Nam (76,68 điểm) và Hậu Giang (76,66 điểm). Có 27 tỉnh công khai tương đối, 21 tỉnh công khai chưa đầy đủ và 9 tỉnh ít công khai.

POBI 2018 cũng cho thấy sự khác biệt giữa mức độ công khai ngân sách tỉnh của các vùng. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long là hai vùng có điểm xếp hạng POBI trung bình cao nhất, lần lượt là 60,9 và 59,16 điểm, tiếp theo là vùng Đông Nam Bộ (54,37 điểm) và Đồng bằng sông Hồng (50,55 điểm). Vùng Bắc Trung Bộ có số điểm trung bình thấp nhất trong 7 vùng địa lý, chỉ đạt 40,33 điểm. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc (42,9 điểm) và khu vực Tây Nguyên (46,3 điểm).

Cao Bằng đứng đầu trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc với 74,6 điểm; Vĩnh Phúc đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Hồng với 82,05 điểm; Quảng Trị đứng đầu khu vực Bắc Trung bộ với 67,43 điểm; Đà Nẵng đứng đầu khu vực Duyên hải Nam Trung bộ với 83,09 điểm; Kon Tum đứng đầu khu vực Tây Nguyên với 61,29 điểm; Bà Rịa - Vũng Tàu đứng đầu khu vực Đông Nam bộ với 85,91 điểm; Vĩnh Long đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cũng là đứng đầu cả nước với 90,52 điểm.

Mức độ công khai Minh bạch ngân sách (POBI 2018) được xây dựng thông qua 4 tiêu chí chính là tính đầy đủ, kịp thời, sẵn có và thuận tiện của 7 loại tài liệu bắt buộc phải công khai theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và 2 tài liệu công khai theo thông lệ tốt của quốc tế.

Vũ Hưng

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website