Diễn đàn hiệu trưởng đại học Việt Nam - Liên bang Nga

Email In PDF

hieutruong

Đó là tên của Diễn đàn giáo dục đại học diễn ra tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học LB Nga phối hợp tổ chức ngày 28/5/2019 trong khuôn khổ sự kiện Năm hợp tác Việt Nam - LB Nga. Tham dự Diễn đàn có Đại sứ LB Nga tại Việt Nam cùng các nhà quản lý giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, đại diện lãnh đạo của các cơ sở giáo dục giáo dục đại học của LB Nga và Việt Nam.

Tại Diễn đàn, các trường đại học đã tham luận về một số kết quả của nhà trường, các kế hoạch chiến lược hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu và đào tạo của giáo dục đào tạo đại học nói chung và của các cơ sở giáo dục đại học nói riêng, thảo luận những vấn đề và thách thức mang tính khu vực và toàn cầu về quốc tế hóa giáo dục đại học… Nhiều đại biểu tại Diễn đàn cho rằng, với một hệ thống giáo dục đại học có bề dày truyền thống, có sự hội nhập mạnh mẽ, LB Nga không chỉ là một đối tác truyền thống mà còn là một đối tác giàu tiềm năng, trong tương lai sẽ cùng đóng góp đưa chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Diễn đàn là cơ hội quý báu để tiếp tục mở rộng các mối quan hệ, thúc đẩy hợp tác sâu sắc hơn nữa giữa các cơ sở giáo dục đại học của hai nước. Cùng với 90 văn bản hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học hai nước đã ký kết còn hiệu lực, 16 văn bản được ký mới ngay tại Diễn đàn lần này là minh chứng cho thấy sự quan tâm của các cơ sở giáo dục đại học trong việc khai thác tiềm năng và cơ hội hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa hai nước. Tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Lê Hải An đã khẳng định, với những ý tưởng, đề xuất và cam kết giữa các cơ sở giáo dục đại học tại Diễn đàn này, hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và LB Nga sẽ phát triển mạnh hơn trong thời gian tới. Thứ trưởng cũng đã nêu ra các định hướng cho hợp tác giáo dục đại học giữa 2 bên, như: tăng cường các chương trình liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục đại học của LB Nga và Việt Nam, trong đó ưu tiên các lĩnh vực mà LB Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như năng lượng, công nghệ thông tin, luật, giao thông, kinh tế - quản lý, nông nghiệp, nghiên cứu về biển, thủy sản, và môi trường; đẩy mạnh trao đổi sinh viên thông qua các cơ sở giáo dục đại học của 2 nước, đồng thời công nhận tín chỉ và văn bằng của nhau; tăng cường trao đổi giảng viên thông qua việc sử dụng hiệu quả chương trình học bổng hiệp định đã ký kết giữa 2 chính phủ; hình thành các nhóm nghiên cứu quốc tế xuất sắc với sự tham gia của giảng viên, nhà khoa học của 2 nước, trong đó có việc đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, phối hợp nghiên cứu và công bố khoa học; chủ động kết nối với doanh nghiệp để đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên; cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác đã ký bằng các kế hoạch chi tiết đảm bảo tính thiết thực, khả thi và đạt được hiệu quả cao nhất.

Tin và ảnh: CTH

 

 

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website