Đề án 844 đang tìm kiếm ứng viên

Thứ năm, 09/05/2019 - 15:48 KH&CN Trung ương
In

dean

Văn phòng Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (Đề án 844 - theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ) đang tìm kiếm các ứng viên tham gia đề xuất nhiệm vụ hằng năm, định kỳ dự kiến thực hiện từ năm 2020.

Năm 2020, Đề án 844 sẽ tập trung 6 nhóm lớn, bao gồm: đào tạo, nâng cao năng lực cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST); hỗ trợ hoạt động của các tổ chức ươm tạo, thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung; truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành công của Việt Nam; kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm của Việt Nam với khu vực và thế giới; kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài; xây dựng, phát triển mạng lưới các tổ chức thúc đẩy kinh doanh, mạng lưới nhà đầu tư cá nhân và mạng lưới quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp ĐMST đến năm 2020; tổ chức Ngày hội khởi nghiệp ĐMST quốc gia và sự kiện liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST các vùng kinh tế.
Sau 3 năm triển khai (từ 2016), Đề án 844 đã hỗ trợ được hơn 40 đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên cả nước, thời gian tới đây Đề án 844 sẽ tập trung hỗ trợ các chương trình thúc đẩy kinh doanh trong một số lĩnh vực công nghệ chuyên sâu, phát triển mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp trong nước, quốc tế và mở rộng thị trường, kết nối vốn đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
Danh mục nhiệm vụ hằng năm định kỳ thực hiện từ năm 2020 đã được công bố theo Quyết định số 1025/QĐ-BKHCN ngày 2/5/2019 với 17 nhiệm vụ tập trung tìm kiếm các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm để triển khai các nội dung chuyên sâu hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Các đơn vị cũng được yêu cầu cần có những tiêu chí đánh giá cụ thể về kết quả của nhiệm vụ cũng như tác động của nhiệm vụ đối với văn hoá - kinh tế - xã hội.
Nhóm nhiệm vụ đào tạo, nâng cao năng lực cho khởi nghiệp ĐMST cơ bản không thay đổi nhiều về phân loại các nhiệm vụ, Đề án 844 vẫn tập trung hỗ trợ hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho các chủ thể của hệ sinh thái, trong đó năm 2020, một số đối tượng cần đẩy mạnh hoạt động này là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) để trở thành khách hàng của doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST; các tập đoàn lớn (big corp) để có các hoạt động hỗ trợ, đầu tư, mua bán sáp nhập; các nhà khoa học để hình thành các dự án khởi nghiệp có hàm lượng công nghệ cao; đại diện các Bộ, ngành để có thêm kiến thức và công cụ trong việc triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST...
Trong nhóm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của các tổ chức ươm tạo, thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung, danh mục có nhiệm vụ trọng tâm mới là “Thúc đẩy kinh doanh theo lĩnh vực chuyên sâu cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST”, trong đó mở ra cơ hội cho các hoạt động hỗ trợ theo các lĩnh vực như Medtech (Y tế), Fintech (Tài chính), Proptech (Bất động sản)... nhưng cũng tăng tính cạnh tranh cho các đơn vị nộp hồ sơ tham gia thực hiện. Bên cạnh đó, ngoài các nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST, phát triển thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, có một nhiệm vụ mới về thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST hướng tới hoạt động mua bán sáp nhập, trở thành công ty đại chúng được Đề án 844 khuyến khích triển khai.
Nhóm nhiệm vụ tổ chức sự kiện trong khuôn khổ Đề án 844, sau sự thành công của TECHFEST VIETNAM 2018, sẽ tiếp nối để tổ chức các Ngày hội khởi nghiệp ĐMST tại một số quốc gia có hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST phát triển trên thế giới nhằm thu hút các tài năng, chuyên gia, nguồn lực quốc tế cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST Việt Nam. Các ngày hội khởi nghiệp ở trong nước cũng sẽ được tổ chức với quy mô liên vùng, liên ngành, đòi hỏi sự tham gia, chung tay của các tổ chức có mạng lưới liên kết nhiều tỉnh thành và có năng lực tập hợp nguồn lực xã hội để thực hiện tốt nhiệm vụ.
Để tham gia thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án 844, các đơn vị nộp hồ sơ trước 17h ngày 3/6/2019. Chi tiết hồ sơ và cách thức liên hệ xem tại website http://dean844.most.gov.vn/.
Tin, ảnh: TT, MN

 

 

 

 

 

Bài mới hơn:

Bài cũ hơn: