Chiến lược quốc gia trong tương lai và nhìn trước công nghệ

Email In PDF

VISTI Hoi thao nhin truoc CN

Trong khuôn khổ dự án “Tư vấn chính sách nhằm tăng cường năng lực nhìn trước cho hoạch định chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới ở Việt Nam (2019-2020)”, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Bộ KH&CN) và Viện Chính sách KH&CN Hàn Quốc đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Chiến lược quốc gia trong tương lai và nhìn trước công nghệ”. Mục tiêu của hội thảo là chia sẻ những kinh nghiệm của Hàn Quốc và Việt Nam về hoạch định mang tầm chiến lược với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo dựa trên nhìn trước công nghệ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe trình bày và cùng trao đổi 6 tham luận (3 tham luận của Hàn Quốc và 3 tham luận của Việt Nam): Giới thiệu về hoạch định chiến lược quốc gia và nghiên cứu trường hợp Hàn Quốc về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (STI) của GS Young II Park - nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN Hàn Quốc; Giới thiệu về nhìn trước công nghệ và ứng dụng của TS Byeongwon Park - Viện Chính sách KH&CN Hàn Quốc; Các viện nghiên cứu thuộc chính phủ đang chuẩn bị như thế nào cho tương lai của TS Yoohyung Won - Viện Chính sách KH&CN Hàn Quốc; Tổng quan về chiến lược và chính sách STI của Việt Nam của PGS.TS Trần Ngọc Ca - Hội đồng Chính sách KH&CN quốc gia; Phát triển và ứng dụng nhìn trước công nghệ tại Việt Nam của TS Bạch Tân Sinh - Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Trường hợp nhìn trước công nghệ Việt Nam - dự án kinh tế kỹ thuật số tương lai của Việt Nam của TS Nguyễn Đức Hoàng - Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ KH&CN).
Các nhà khoa học, nhà quản lý đến từ Hàn Quốc đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm về chiến lược STI, nhìn trước công nghệ của Hàn Quốc mà Việt Nam có thể học hỏi và áp dụng như: kế hoạch dài hạn, khung có bản, những cơ hội/thách thức, bài học rút ra cho giai đoạn tiếp theo về STI; lý do của sự bùng nổ nhìn trước công nghệ trong thời gian gần đây, quy trình dự báo, liên kết dự báo với hoạch định chính sách, dự báo công nghệ với hệ thống đổi mới quốc gia; chiến lược STI trong xác định những vấn đề nghiên cứu và phát triển; Viện KH&CN Hàn Quốc với mục tiêu chiến lược STI, đóng góp của Viện này đối với chính sách STI của Hàn Quốc… Bên cạnh đó, các đại biểu đến từ Việt Nam cũng đã nêu câu hỏi và cùng trao đổi một số vấn đề: Việt Nam cần học hỏi kinh nghiệm gì cho việc sử dụng nhìn trước công nghệ cho chiến lược STI? Những vấn đề gì cần lưu ý trong việc xây dựng công cụ nhìn trước hiệu quả hơn trong bối cảnh chuyển đổi KH&CN trung hạn và dài hạn hiện nay theo hướng có sự tham gia của các bên liên quan?...
VVH

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website