Kinh tế Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0: cơ hội và cách thức tận dụng cơ hội

Email In PDF

Đó là tên hội thảo do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương phối hợp với Công ty NTT Data (Nhật Bản) tổ chức ngày 1/3/2019 tại Hà Nội. Tham gia hội thảo có các nhà quản lý, nhà khoa học và các doanh nghiệp.

Hội thảo đã đề cập tới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 tới nền kinh tế Việt Nam, các cơ hội và thách thức đặt ra. Một số thuận lợi mà cách mạng công nghệ 4.0 mang lại cho nền kinh tế là: thái độ của người dân đối với công nghệ rất tích cực (61% tin rằng các công nghệ mang lại nhiều cơ hội hơn là rủi ro), một số vị trí nhân lực của Việt Nam có trình độ có thể đảm đương các vị trí quản lý quan trọng trong các tập đoàn công nghệ lớn hàng đầu thế giới; nền tảng công nghệ 4G vững chắc, tỷ lệ thuê bao di động ở mức cao (139 thuê bao/100 người dân). Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang đứng trước nhiều thách thức trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như: năng lực KH&CN quốc gia còn khiêm tốn so với các quốc gia trong khu vực; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo còn hạn chế (nhỏ lẻ, phân tán, thiếu cơ sở hạ tầng cần thiết cho các công ty khởi nghiệp…), năng lực cạnh tranh về kinh tế và công nghệ chưa cao so với nhiều quốc gia; mức độ sẵn sàng cho nền sản xuất tương lai có nhiều hạn chế... Để đảm bảo cho việc chủ động đón dầu cuộc cách mạng 4.0, các đại biểu đã đề xuất 6 kiến nghị cho chính sách gồm: xây dựng nền tảng cho cách mạng 4.0 về mặt thể chế, hạ tầng nhân lực; chuyển đổi quản trị nhà nước; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ; thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp 4.0; tập trung đầu tư, phát triển một số công nghệ mới, ứng dụng đa ngành, có lợi thế và tiềm năng phát triển. Chủ tịch, giám đốc điều hành Công ty NTT Toshio Iwwamoto đã cho rằng, đối với những quốc gia đang phát triển như Việt Nam, cần xây dựng một nền tảng cơ sở dữ liệu tốt, có các chính sách phù hợp vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Trong đó, cần thúc đẩy sự đóng góp của một số công ty, tập đoàn mạnh nhằm đưa nền kinh tế đất nước phát triển.

CTH

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website