Mô hình phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Email In PDF

VienDaukhi Hoi thao

Ngày 26/10/2018, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Mô hình phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)”. Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bùi Thế Duy, Phó Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng cùng các nhà khoa học trong và ngoài PVN.

Trong thời gian qua, hoạt động KH&CN của PVN đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Ngành Dầu khí Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là sự phát triển về KH&CN, chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh…, mô hình hoạt động KH&CN của PVN đã không đáp ứng được nhu cầu của sự phát triển, tồn tại một số bất cập như: các nghiên cứu chủ yếu ở quy mô nhỏ; thiếu các bước thử nghiệm ở quy mô pilot; các nghiên cứu, thử nghiệm ở quy mô công nghiệp hiện nay đang được thực hiện theo phương án “an toàn” (nhà thầu chịu rủi ro, vì vậy chi phí sẽ cao khi được áp dụng)… Những bất cập này cần được đổi mới để khai thác được tiềm năng, lợi thế của ngành và bắt nhịp được với xu hướng chung của thế giới. Đó cung là mục đích để VPI tổ chức hội thảo.
Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã cùng nhau trao đổi và chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên thế giới, đặc biệt là 2 mô hình khởi nghiệp hàng đầu trên thế giới là Plug and Play (Mỹ) và IBosses (Singapore); chiến lược KH&CN về ngành dầu khí của một số nước trên thế giới; đề xuất mô hình phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho PVN…
VVH

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website