Giải Nobel Kinh tế năm 2018

Email In PDF

nobel kinh te

Giải Nobel Kinh tế (tên chính thức là Giải thưởng Sveriges Riksbank về Khoa học Kinh tế để tưởng nhớ Alfred Nobel) năm 2018 đã được trao William D. Nordhaus (sinh năm 1941, người Mỹ) "vì đã tích hợp biến đổi khí hậu vào phân tích kinh tế vĩ mô trong dài hạn” và Paul M. Romer (sinh năm 1955, người Mỹ) "vì đã tích hợp đổi mới công nghệ vào phân tích kinh tế vĩ mô trong dài hạn”.

Hai nhà khoa học William D. Nordhaus và Paul M. Romer đã tìm ra các phương pháp để giải quyết một số vấn đề cơ bản và cấp bách nhất trong thời đại của chúng ta về cách chúng ta tạo ra tăng trưởng kinh tế bền vững và lâu dài.
Về cơ bản, kinh tế giải quyết các vấn đề liên quan đến việc quản lý các nguồn tài nguyên khan hiếm. Tự nhiên quy định những giới hạn chính về tăng trưởng kinh tế và tri thức giúp xác định chúng ta sẽ đối phó với những giới hạn này như thế nào. Hai nhà khoa học đoạt giải năm nay đã mở rộng đáng kể phạm vi phân tích kinh tế bằng cách xây dựng các mô hình giải thích cách nền kinh tế thị trường tương tác qua lại với thiên nhiên và tri thức.
Thay đổi công nghệ: Paul Romer đã chỉ ra được làm thế nào tri thức có thể hoạt động như một động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn. Khi tăng trưởng kinh tế hàng năm với chỉ một vài phần trăm tích lũy trong nhiều thập kỷ, nó sẽ biến đổi cuộc sống của mọi người. Nghiên cứu kinh tế vĩ mô trước đây đã nhấn mạnh đổi mới công nghệ là động lực chính của tăng trưởng kinh tế, nhưng chưa mô hình hóa được cách các quyết định kinh tế và điều kiện thị trường xác định việc tạo ra các công nghệ mới như thế nào. Paul Romer giải quyết vấn đề này bằng cách chứng minh được cách các lực lượng kinh tế chi phối sự sẵn sàng của các doanh nghiệp để tạo ra những ý tưởng và đổi mới mới.
Giải pháp của Romer được công bố năm 1990, đặt nền tảng cho lý thuyết tăng trưởng nội sinh. Lý thuyết này mang tính khái niệm và thực tiễn, vì nó giải thích các sản phẩm ý tưởng khác với các loại hàng hóa khác như thế nào và yêu cầu các điều kiện cụ thể để có thể phát triển mạnh trên thị trường ra sao. Lý thuyết của Romer đã tạo nguồn cảm hứng cho rất nhiều nghiên cứu mới về các quy định và chính sách khuyến khích những ý tưởng mới và sự phát triển lâu dài.
Biến đổi khí hậu: những phát hiện của William Nordhaus liên quan đến sự tương tác giữa xã hội và tự nhiên. Nordhaus quyết tâm nghiên cứu về chủ đề này trong những năm 70 của thế kỷ trước, khi các nhà khoa học ngày càng lo lắng về việc đốt nhiên liệu hóa thạch dẫn đến khí hậu ấm hơn. Vào giữa những năm 90 của thế kỷ trước, ông trở thành người đầu tiên tạo ra một mô hình đánh giá tích hợp, tức là một mô hình định lượng mô tả sự tương tác toàn cầu giữa nền kinh tế và khí hậu. Mô hình của ông tích hợp các lý thuyết và kết quả thực nghiệm từ vật lý, hóa học và kinh tế. Mô hình của Nordhaus hiện nay đã được phổ biến rộng rãi và được sử dụng để mô phỏng cách nền kinh tế và khí hậu cùng phát triển. Nó được sử dụng để kiểm tra hệ quả của các can thiệp chính sách liên quan đến khí hậu, ví dụ như thuế carbon.
Những đóng góp của Paul Romer và William Nordhaus là những phương pháp luận, cung cấp cho chúng ta những hiểu biết cơ bản về các nguyên nhân và hệ quả của sự đổi mới công nghệ và biến đổi khí hậu. Những nhà khoa học đoạt Giải Nobel Kinh tế năm nay mặc dù không đưa ra câu trả lời cuối cùng, nhưng những phát hiện của họ đã giúp chúng ta tiến xa hơn rất nhiều để có thể trả lời câu hỏi về cách chúng ta có thể đạt được sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu bền vững và lâu dài như thế nào.
Đinh Quang (theo nobelprize.org)

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website