Nghiệm thu dự án KH&CN cấp nhà nước KC03.DA15/11-15

Email In PDF

Ngày 26.6.2016, tại Hà Nội, Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước đã tổ chức nghiệm thu dự án “Hoàn thiện thiết kế, công nghệ và chế tạo hệ thống máy canh tác và thu hoạch cây sắn”, mã số KC03.DA15/11-15 do TS Hà Đức Thái, Học viện Nông nghiệp Việt Nam làm chủ nhiệm.

alt

Sau gần 3 năm thực hiện, dự án đã hoàn thiện công nghệ và chế tạo thành công 10 hệ thống máy canh tác và thu hoạch cây sắn sử dụng động lực 80-82 HP hoạt động ở vùng đất dốc dưới 12o, bao gồm 4 máy nông nghiệp chính: 1) 10 máy xới phay, năng suất 0,3-0,4 ha/giờ, xới sâu không lật đất 25-30 cm; 2) 10 máy liên hợp cắt và trồng hom sắn năng suất 0,5-0,7 ha/giờ, chiều dài hom cắt điều chỉnh được từ 16-20 cm, độ nghiêng hom sau khi trồng điều chỉnh được 0-60o, khoảng cách rạch hàng, tạo luống điều chỉnh được 1-1,2 m, khoảng cách hom trên hàng điều chỉnh được từ 0,6-0,8 m để đạt 1200-1500 hom/ha; 3) 10 máy xới và bón phân năng suất 0,7-0,9 ha/giờ, lượng phân bón điều chỉnh được từ 0-1000 kg/giờ; 4) máy liên hợp đào và nhổ củ sắn, năng suất 0,3-0,4 ha/giờ, tỷ lệ gẫy và sót củ thấp hơn nhổ thủ công. Đồng thời, dự án đã nộp và được chấp nhận đơn đăng ký sáng chế “cụm máy trồng hom sắn nghiêng”, hỗ trợ đào tạo 1 tiến sỹ và có 3 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí uy tín trong nước. Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước do PGS.TSKH Phạm Thanh Tịnh làm Chủ tịch đã nhất trí nghiệm thu dự án đạt loại khá.

Tin và ảnh: LTH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website