Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học bảo quản trái cây và hạt nông sản

Email In PDF

Ngày 23.6.2016, tại Hà Nội, Hội đồng KH&CN cấp nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học Syringomycin E (SRE) và Rhamnolipid (RL) diệt nấm để bảo quản một số trái cây và hạt nông sản” (mã số KC07.13/11-15). Đây là đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sau thu hoạch giai đoạn 2011-2015 (KC07/11-15).

alt

PGS.TS Lê Đức Mạnh - Chủ nhiệm Chương trình KC07/11-15 phát biểu tại buổi nghiệm thu

Sau 2 năm thực hiện, đề tài đã tuyển chọn được 2 chủng P. syringae PS120, P. syringae PS52 có khả năng sinh SRE và 2 chủng P. seudomonas HW20, P. seudomonas fluorescens HS5 có khả năng sinh RL; lựa chọn được công nghệ thích hợp để lên men SRE và RL quy mô 100 lít/mẻ; hoàn thiện quy trình sản xuất chế phẩm SRE và RL quy mô xưởng thực nghiệm trên thiết bị lên men 1.500 lít. Trên cơ sở đó, đề tài sản xuất được 27,6 kg chế phẩm SRE và 80 kg chế phẩm RL; xây dựng được quy trình sử dụng chế phẩm SYRA8 cho phòng chống nấm bệnh trên nho giai đoạn cận thu hoạch và sau thu hoạch; xây dựng quy trình sử dụng chế phẩm SYRA-M2 cho bảo quản ngô sau thu hoạch... Kết quả thử nghiệm cho thấy, chế phẩm SYRA8 có tác dụng tăng khả năng sinh trưởng và phát triển của cây nho (năng suất nho tăng 10,12%), tăng thời gian bảo quản nho lên 2-3 lần. Còn đối với ngô, sau 6 tháng bảo quản bằng chế phẩm SYRA-M2, tỷ lệ hao hụt trọng lượng < 5%, mức độ nhiễm nấm mốc 2%. Hình thức và chất lượng ngô đánh giá theo cảm quan đạt loại khá, đảm bảo tiêu thụ được trên thị trường... Với những kết quả đạt được, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu do GS.TS Nguyễn Thị Hiền làm Chủ tịch nghiệm thu đạt loại khá.

Tin và ảnh: CM

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website