KH&CN Trung ương

Công bố chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2018

Email In PDF

ngan sach

Ngày 12/6/2019, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuộc Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) đã phối hợp tổ chức Hội thảo công bố “chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2018”.

Vai trò của kinh tế nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện cơ cấu lại khu vực doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2020

Email In PDF

vaitro

Đó là nội dung của hội thảo do Viện Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức ngày 12/6/2019 với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, quản lý của Hội đồng Lý luận Trung ương, viện nghiên cứu cùng một số bộ, ngành.

Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế

Email In PDF

sapxep

Đó là nội dung của hội thảo khoa học do Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, Hội Khuyến học Việt Nam, Hiệp hội Vì Giáo dục cho mọi người Việt Nam tổ chức ngày 12/6/2019 tại Hà Nội với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý, lãnh đạo các trường đại học.

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp công nghệ và quản lý trong thu trữ nước mưa và nước mặt phục vụ dân sinh vùng Tây Bắc

Email In PDF


Vien thuy loi

Ngày 11/6/2019, tại Hà Nội, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Giải pháp công nghệ và quản lý trong thu trữ, xử lý nước mưa, nước mặt phục vụ dân sinh vùng Tây Bắc”. Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp công nghệ và quản lý trong thu trữ nước mưa và nước mặt phục vụ dân sinh vùng Tây Bắc” (mã số KHCN-TB/13-18).

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia từ năm 2019 (đợt 4) thuộc Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới 2016-2020

Email In PDF

Thực hiện Quyết định số 2094/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020 (Đợt 4) (Quyết định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - mard.gov.vn, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới - nongthonmoi.gov.vn và trên các website: khcn.mard.gov.vn, khcnnongthonmoi.vn/ctntm)
Văn phòng Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án nêu tại Quyết định số 2094/QĐ-BNN-VPĐP, cụ thể:
1. Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo các yêu cầu của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
2. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước được quy định tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 20/2/2019 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp của ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020; Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC; Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ KH&CN hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia.
3. Hồ sơ nộp gồm 3 bộ (trong đó có 1 bộ gốc) và USB hoặc CD có các file dữ liệu hồ sơ.
4. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 05/8/2019. Ngày nhận Hồ sơ được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội (trường hợp Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện) hoặc dấu đến Văn thư của Văn phòng Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới (trường hợp nộp trực tiếp).
5. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới - Địa chỉ: P312 nhà A2, Số 1B, Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024.3564.3370 (đ/c Vũ Thị Kim Mão).
6. Quy trình tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN.


Danh mục nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo.

 

 

 

 

 

Trang 3 / 626

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website