Nghệ An: Góp ý dự thảo cuốn sách Lịch sử ngành KH&CN tỉnh (1959-2019)

Email In PDF

256 nghean

Mới đây, tại Sở KH&CN diễn ra Hội thảo góp ý dự thảo cuốn sách Lịch sử ngành KH&CN tỉnh Nghệ An (1959-2019). Tham dự hội thảo là các cán bộ, lãnh đạo Sở KH&CN đã về hưu các thời kỳ, các cán bộ lãnh đạo Sở KH&CN. Ông Trần Quốc Thành - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì buổi hội thảo.

 

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KH&CN Nghệ An 10/1959 - 10/2019) trên cơ sở kế thừa tư liệu cuốn sách " KH&CN Nghệ An - 50 năm xây dựng và phát triển" xuất bản năm 2009, Sở KH&CN Nghệ An bổ sung, biên soạn, xuất bản cuốn sách Lịch sử ngành KH&CN Nghệ An (1959-2019) như một món quà tri ân gửi tới các thế hệ cán bộ, lãnh đạo đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực KH&CN.

Cuốn sách được chia thành 3 chương, trong đó Chương 1 từ năm 1959 đến 1975, trình bày quá trình ra đời và những đóng góp của ngành KH-KT Nghệ An trong thời kỳ cả nước thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất đất nước. Chương 2 từ năm 1976 đến 1991. Đây là giai đoạn đất nước có nhiều thay đổi quan trọng trong đường lối, chủ trương, chính sách về xây dựng đất nước, đã tác động mạnh mẽ và quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, sự phát triển KH&CN nói riêng. Ngành KH&CN Nghệ Tĩnh trưởng thành trên nhiều phương diện từ phạm vi hoạt động, xây dựng bộ máy, phát triển tiềm lực đến triển khai các hoạt động. Chương 3 từ sau năm 1991, đặc biệt là từ khi chia tách Sở KHCN&MT thành Sở KH&CN và Sở TN&MT (2003) đến nay, ngành KH&CN tập trung hơn vào nhiệm vụ quản lý nhà nước về KH&CN trên pham vi toàn tỉnh trưởng thành nhanh chóng. Hoạt động KH&CN đổi mới, đột phát, chuyển mạnh về khoa học ứng dụng, gắn với cơ sở, doanh nghiệp, chuyển hoạt động thông tin sang hoạt động truyền thông KH&CN, đẩy mạng sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo... đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa hiện đại hóa, hội nhập và phát triển của tỉnh.

Tại Hội thảo, các thế hệ cán bộ lãnh đạo đã cùng bàn luận, đóng góp ý kiến bổ sung để hoàn thiện cuốn sách. Nhiều ý kiến được nếu ra như có nên hay không nên gọi là "Ngành KH&CN", bố cục của cuốn sách… Ông Trần Xuân Bí - Nguyên Giám đốc Sở KH&CN góp ý một số mốc thời gian công tác và vị trí công tác của một số cán bộ ngành cùng với bổ sung 1 số nội dung hoạt động của ngành như cơ chế tài chính, tổ chức bộ máy của một số giai đoạn phát triển của ngành.

Ông Nguyễn Đình Lâm - Nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Nghệ An bổ sung vấn đề tập hợp nhân lực trí tuệ của các ngành, trong tỉnh và ngoài tỉnh cho sự phát triển tỉnh

Bên cạnh đó còn có nhiều ý kiến bổ sung thêm nội dung của cuốn sách như Sở hữu trí tuệ, Truyền thông KHCN, khả năng tập hợp lực lượng trí tuệ trong và ngoại tỉnh cho sự phát triển của địa phương, vấn đề chia lại mốc thời gian sao cho phù hợp…

Dự kiến cuốn sách sẽ được xuất bản đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KH&CN  tháng 10/2019.

(Sở KH&CN Nghệ An)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website