Đồng Nai: Đào tạo nhận thức chung về ISO

Email In PDF

56 dongnai

Vừa qua, Sở KH&CN Đồng Nai đã tổ chức lớp đào tạo nhận thức hệ thống ISO cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức của sở.

 

Khóa đào tạo gồm 2 phần chính bao gồm: xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 định hướng ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin hiện có (ISO điện tử) và tập huấn đánh giá viên nội bộ.

Qua khóa đào tạo, các học viên được tìm hiểu các nội dung tổng quan về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, các nét đặc biệt của cơ quan hành chính nhà nước cũng như việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính nhà nước, các thông tin dạng văn bản trong hệ thống quản lý chất lượng, các bước tiến hành xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Ở chương trình tập huấn đánh giá viên nội bộ, các học viên sẽ được tìm hiểu về khái niệm đánh giá, mục tiêu đánh giá, cách thức quản lý chương trình đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và tổ chức quản lý một cuộc đánh giá .

(Sở KH&CN Đồng Nai)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website