Cà Mau: Khảo sát và đánh giá nguồn tài nguyên cây thuốc Nam và kiến thức sử dụng cây thuốc Nam của người dân

Email In PDF

305 camau

Thực hiện Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 4/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019; vừa qua Sở KH&CN Cà Mau tổ chức Hội đồng tư vấn xét duyệt đề cương thuyết minh đề tài “Khảo sát và đánh giá nguồn tài nguyên cây thuốc Nam và kiến thức sử dụng cây thuốc Nam của người dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau”, do Trường Đại học Cần Thơ chủ trì, ThS Phạm Văn Trọng Tính chủ nhiệm.

 

Tại buổi họp, tất cả các thành viên Hội đồng tư vấn đánh giá cao về sự cần thiết thực hiện nghiên cứu. Nghiên cứu thực hiện khảo sát, đánh giá phân bố và kiến thức sử dụng nguồn dược liệu bản địa; qua đó đề xuất giải pháp bảo vệ và khai thác bền vững nguồn tài nguyên thuốc Nam trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Dự kiến kết quả đạt được của nghiên cứu là báo cáo hiện trạng phân bố và kiến thức sử dụng với việc mô tả đầy đủ vị trí phân bố và kiến thức sử dụng của người dân; cơ sở dữ liệu về tài nguyên cây thuốc Nam với các hình ảnh thực vật, danh lục và bản đồ định vị cây thuốc Nam và đề xuất giải pháp bảo vệ, khai thác bền vững nguồn tài nguyên thuốc Nam trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

(Sở KH&CN Cà Mau)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website