Quảng Trị: Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh với Sở KH&CN năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019

Email In PDF

85 qtri

Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị đánh giá “Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh với Sở KH&CN năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019”. Tham dự Hội nghị về phía Sở KH&CN có đồng chí Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở; các đồng chí trong Ban giám đốc Sở và lãnh đạo các phòng: Quản lý khoa học, Quản lý KH&CN cơ sở; Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Về phía Hội Nông dân tỉnh có đồng chí: Trần Văn Bến, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và các đồng chí là lãnh đạo của các Ban, Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân. Đồng chí Trần Ngọc Lân và đồng chí Trần Văn Bến chủ trì Hội nghị.

 

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh với Sở KH&CN năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, năm 2018, hoạt động phối hợp đã đạt được một số kết quả nổi bật về: Tuyên truyền và nâng cao nhận thức về KH&CN; Tập huấn, hướng dẫn, đào tạo, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân; Triển khai các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN đã tăng năng suất kinh tế cho bà con nông dân đồng thời góp phần xây dựng nền nông nghiệp thân thiện với môi trường...

Nhiều ý kiến tham gia hội nghị đã đóng góp về kết quả phối hợp và định hướng hoạt động 2019 giữa Sở KH&CN và Hội Nông dân tỉnh trong đó tập trung vào tuyên truyền thông tin, chính sách KH&CN hỗ trợ người dân; xây dựng, nhân rộng các mô hình KH&CN đem lại hiệu quả kinh tế cao,...

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Lân và đồng chí Trần Văn Bến đánh giá cao về nỗ lực, sự phối hợp giữa Sở KH&CN và Hội Nông dân tỉnh trong năm 2018, qua đó thống nhất một số định hướng hoạt động trong năm 2019: Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến người dân về thông tin, các chính sách KH&CN. Triển khai, nhân rộng các mô hình ứng dụng KH&CN đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực theo Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025. Phối hợp chặt chẽ trong chọn xã, sản phẩm để triển khai xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hướng tới mục tiêu xây dựng mỗi xã một sản phẩm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 - 2020.  Xây dựng một số mô hình, tập huấn, chuyển giao đến hội viên nông dân các xã về sử các chế phẩm sinh học xử lý môi trường, thức ăn trong chăn nuôi góp phần xây dựng, phát triển nông thôn mới.

(Sở KH&CN Quảng Trị)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website