Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN

Thứ năm, 05/07/2007 - 14:08 Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN
In

Ngày 24.2.2007, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 210/2007/QĐ-CTN tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN cho công trình: “Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975 - Thắng lợi và bài học” của Bộ Quốc phòng.

Các tác giả công trình:

1.                   Đại tướng Đoàn Khuê

2.                   Đại tướng Văn Tiến Dũng

3.                   Thượng tướng Trần Văn Quang

4.                   Đại tá Hoàng Dũng

5.                   TS Lê Bằng

6.                   Trung tướng Phạm Quang Cận

7.                   PGS-TS Nguyễn Quốc Dũng

8.                   Trung tướng Trần Quang Khánh

9.                   Đại tá Đỗ Thọ Hồng

10.                 Đại tá Đỗ Xuân Huy

11.                 Đại tá Nguyễn Văn Minh

12.                 Ông Đống Ngạc

13.                 GS Nguyễn Văn Phùng

14.                 TS Lê Đình Sỹ

15.                 GS Ngô Vi Thiện

16.                 Thượng tá Bùi Văn Miển

 

 Bài mới hơn:

Bài cũ hơn: