Tìm kiếm

Tìm theo từ khóa VNUA69 Tổng cộng có 2 kết quả được tìm thấy.

Tìm lại

Kết quả tìm kiếm

  1. Giống ngô nếp lai VNUA69

    Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện/Công nghệ mới - Sản phẩm mới

    Từ dòng ngô bố D4 và dòng mẹ D6, các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển Cây trồng (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) đã lai tạo thành công giống ngô nếp VNUA69. Kết quả khảo nghiệm ...
  2. Phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ nhằm khuyến khích nghiên cứu sáng tạo

    Chuyên mục: Chương trình 592/Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN

    ... xuất nhiều loại giống cây trồng nông nghiệp, có giá trị năng suất cao do Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng nghiên cứu như 2 giống lúa: Hương cốm, Hương cốm 4 và 2 giống ngô VNUA16, VNUA69. Sau nhiều ...
Chỉ tìm kiếm:

Tìm theo từ khóa VNUA69

Tổng cộng có 2 kết quả được tìm thấy.

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website