Ứng dụng KH&CN nâng cao giá trị một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Email In PDF

168 ungdung

Nhằm hoàn thiện quy trình sản xuất và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp, Bộ KH&CN đã phê duyệt thực hiện dự án “Hoàn thiện và ứng dụng quy trình sản xuất giống, thâm canh bơ, bưởi, cam hoa lan hồ điệp và liên kết tiêu thụ sản phẩm quy mô hàng hóa ở một số tỉnh phía Bắc” (thuộc Chương trình 592). Dự án được thực hiện trong 2 năm (9/2017-9/2019) và do Viện Nghiên cứu và phát triển vùng chủ trì.

Dự án được thực hiện với kỳ vọng sẽ hoàn thiện được 2 quy trình nhân giống cây bơ, bưởi và cam; hoàn thiện được 3 quy trình thâm canh cây bơ, bưởi và hoa lan hồ điệp; xây dựng được 3 mô hình nhân giống cây bơ (số lượng 10.000 cây/năm), bưởi (số lượng 5.000 cây/năm) và hoa lan hồ điệp (số lượng 20.000 cây/năm). Các mô hình này mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn 10-15% so với sản xuất địa trà. Bên cạnh đó, dự án còn đặt mục tiêu xây dựng được 2 mô hình liên kết với doanh nghiệp để sản xuất và thương mại hóa sản phẩm, tiến tới thành lập được một doanh nghiệp KH&CN sản xuất và kinh doanh các sản phẩm này.

CT

 

 

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website