Hoàn thiện quy trình sản xuất giống dừa sáp bằng công nghệ nuôi cấy cứu phôi trên quy mô công nghiệp

Email In PDF

168 cuuphoi

Mới đây, Bộ KH&CN đã phê duyệt thực hiện dự án “Hoàn thiện quy trình sản xuất giống dừa sáp bằng công nghệ nuôi cấy cứu phôi trên quy mô công nghiệp”. Đây là dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm (Chương trình 592) do Công ty Cổ phần KH&CN nông nghiệp Anh Đào chủ trì.

Dự án được thực hiện nhằm hoàn thiện được quy trình công nghệ sản xuất giống dừa sáp bằng công nghệ nuôi cấy cứu phôi quy mô công nghiệp (công suất tối thiểu 10.000 cây/năm). Sản xuất được 5.000 cây dừa con nuôi cấy phôi trong ống nghiệm (có 3-4 lá, đầy đủ rễ và cao 15-20 cm) và 2000 cây dừa sáp giai đoạn cây con trong vườn ươm (có 5-6 lá, cao 40-50 cm, không bị sâu bệnh). Trên cơ sở cây giống sản xuất được, dự án sẽ tiến hành xây dựng mô hình trồng thử nghiệm trên đất nhiễm phèn, nhiễm mặn với quy mô 4-5 ha, tỷ lệ sống 90-95%... Đặc biệt, khi kết thúc sẽ thành lập thêm được một doanh nghiệp KH&CN có khả năng sản xuất, kinh doanh giống và các sản phẩm từ dừa sáp.

CM

 

 

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website