Nâng cao giá trị gia tăng gạo nếp cái hoa vàng và gạo nếp cẩm ở quy mô công nghiệp

Thứ ba, 20/02/2018 - 11:19 Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN
In

168 ncao

Với mục tiêu tạo ra quy trình công nghệ chuẩn, mô hình thiết bị chuẩn để sản xuất ra một số loại rượu từ gạo nếp cái hoa vàng và nếp cẩm ở quy mô công nghiệp, Bộ KH&CN đã phê duyệt thực hiện dự án “Hoàn thiện công nghệ sản xuất một số sản phẩm rượu từ gạo nếp cái hoa vàng và nếp cẩm quy mô công nghiệp” (thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm).

Dự án được thực hiện trong hơn 2 năm (12/2017-6/2019) và do Công ty Cổ phần rượu bia nước giải khát Aroma chủ trì. Dự án đặt mục tiêu hoàn thiện được mô hình sản xuất bánh men rượu quy mô 50 kg/mẻ với yêu cầu mật độ nấm men ≥107 CFU/g, mật độ nấm mốc ≥106 CFU/g, không có độc tố; hoàn thiện được mô hình sản xuất rượu trắng chưng cất từ gạo nếp cái hoa vàng, rượu nếp cái hoa vàng và rượu nếp cẩm dạng đục quy mô 2 nghìn lít/ngày, sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng toàn diện. Trên cơ sở công nghệ được hoàn thiện, dự án đặt mục tiêu sản xuất được 50 nghìn lít rượu trắng chưng cất từ nếp cái hoa vàng có độ rượu ≥30%Vol, 20 nghìn lít rượu nếp cái hoa vàng dạng đục với độ rượu 20-30%Vol và 20 nghìn lít rượu nếp cẩm đục với độ rượu 20-30%Vol đạt chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo QCVN 06-3:2010/BYT.

TH

 

 

Bài mới hơn:

Bài cũ hơn: