Lấy doanh nghiệp làm trọng tâm để triển khai nhiệm vụ KH và CN

Email In PDF

Chiều 21-6, tại Nghệ An, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) tổ chức Hội nghị giao ban KH và CN vùng Bắc Trung Bộ lần thứ XIII.

 

alt

Bộ trưởng KH và CN Chu Ngọc Anh phát biểu tại Hội nghị

Theo Bộ KH và CN, giai đoạn 2016-2018, ngành KH và CN cả nước tập trung triển khai thực hiện nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách mới của Đảng và Nhà nước trong hoạt động KH và CN. Trong bối cảnh đó, các Sở KH và CN vùng Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế) đã tích cực chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân ban hành nhiều văn bản, đề án, kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện công tác quản lý, phát triển KH và CN trên địa bàn. Công tác tham mưu về chính sách KH và CN đã gắn với thực tiễn, như: Chính sách khuyến khích phát triển KH và CN trở thành khâu đột phá của tỉnh Thanh Hóa; chính sách nhân rộng kết quả nghiên cứu ứng dụng KH và CN của Quảng Trị; kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế… Do đó, lĩnh vực KH và CN đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều kết quả nghiên cứu và phát triển KH vàCN góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của từng địa phương và sự phát triển của vùng. Nổi bật tập trung ở lĩnh vực nông nghiệp với việc đưa nhanh các tiến bộ kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi; tập trung nghiên cứu, tuyển chọn, thử nghiệm các giống mới, giống lai có năng suất cao và chất lượng tốt đưa vào sản xuất, phù hợp với điều kiện từng địa phương; nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ KH và CN theo chuỗi giá trị. Các tỉnh đã lấy doanh nghiệp làm trụ cột trong triển khai các dự án, nhằm cải tiến, đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, làm tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.
Bên cạnh đó, hoạt động KH và CN của các địa phương trong vùng còn một số hạn chế, nhất là trong việc lựa chọn các nhiệm vụ mang tính liên vùng nhằm giải quyết các vấn đề lớn còn ít; nhiệm vụ nghiên cứu triển khai còn dàn trải. Việc thu hút các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động đổi mới sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp cũng chưa nhiều…
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh chỉ đạo, để chuẩn bị tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/T.Ư về phát triển KH và CN, Chiến lược phát triển KH và CN giai đoạn 2011-2020 ở các địa phương và cấp quốc gia, thời gian tới, hoạt động KH và CN của các tỉnh trong vùng cần chủ động, tích cực tham mưu việc sắp xếp lại hệ thống tổ chức bộ máy của sở theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, bảo đảm tinh gọn nhưng vẫn nâng cao năng lực và tính hiệu quả trong hoạt động; tham mưu triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của các tổ chức KH và CN công lập theo Nghị quyết 54-NQ-CP. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, các tỉnh cần tăng cường liên kết vùng trong lựa chọn triển khai các nhiệm vụ KH và CN trọng tâm, có thế mạnh của vùng, địa phương; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả trong khai thác và phát triển các sản phẩm có lợi thế của vùng, địa phương; lấy doanh nghiệp làm trọng tâm để tổ chức triển khai các nhiệm vụ KH và CN, nhất là đối với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế của địa phương và vùng.
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ KH và CN tiếp tục quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương tham gia các chương trình KH và CN quốc gia; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH và CN, tháo gỡ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp KH và CN ở các địa phương được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật; hỗ trợ triển khai Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đăng ký thương hiệu và bảo hộ quyền SHTT; cung cấp thông tin xây dựng các luận cứ khoa học về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; về khai thác cơ sở dữ liệu KH và CN.
THANH QUÝ - NDĐT
http://www.nhandan.com.vn/khoahoc/khoa-hoc/item/36769102-lay-doanh-nghiep-lam-trong-tam-de-trien-khai-nhiem-vu-kh-va-cn.html

 

 

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website