Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN

Hoàn thiện môi trường pháp lý về chuyển giao công nghệ

Email In PDF

Ngày 1-7-2018, Luật Chuyển giao công nghệ (CGCN) số 07/2017/QH14 có hiệu lực, thay thế Luật CGCN số 80/2006/QH11. Luật CGCN (sửa đổi) bổ sung một số vấn đề mới như: Thẩm định công nghệ dự án đầu tư; chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp, nâng cao năng lực phát triển công nghệ trong nước…, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động CGCN, đổi mới công nghệ và phát triển thị trường khoa học và công nghệ (KH và CN).

Viettel trong nhóm đầu Top doanh nghiệp công nghệ Việt Nam uy tín năm 2018

Email In PDF

Công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng VietnamNet vừa công bố top doanh nghiệp công nghệ Việt Nam uy tín năm 2018 với Tập đoàn công viên Viễn thông Quân đội Viettel (Viettel Group).

Triển vọng từ sản xuất và chế biến tảo xoắn Spirulina

Email In PDF

Người lính - doanh nhân Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoa học xanh Hidumi Pharma ở Quỳnh Lưu, Nghệ An đã vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để trở thành một nhà đầu tư, nuôi trồng, chế biến tảo xoắn Spirulina…

Công nghệ sản xuất vật liệu xây không nung- Bước tiến mới của doanh nghiệp Việt

Email In PDF

Nhằm từng bước làm chủ công nghệ tiên tiến, thay thế nhập khẩu, Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghệ Đức Thành (doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ sản xuất vật liệu xây không nung) đã tiên phong đẩy mạnh hoạt động R&D.

Phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ nhằm khuyến khích nghiên cứu sáng tạo

Email In PDF

Doanh nghiệp khoa học công nghệ (KHCN) là những doanh nghiệp ứng dụng thành công các kết quả nghiên cứu của chính họ hoặc của các viện, trường đại học, hay được chuyển giao hợp pháp từ nước ngoài. Đây không chỉ là cầu nối đưa nhanh các kết quả nghiên cứu, ứng dụng KHCN chuyển giao vào sản xuất mà còn đóng vai trò như một lực lượng sản xuất tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Trên địa bàn tỉnh, thực hiện định hướng thúc đẩy phát triển hoạt động KHCN, việc phát triển doanh nghiệp KHCN đã được quan tâm thúc đẩy.

Trang 2 / 22

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website