Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN

Đẩy mạnh phát triển các doanh nghiệp khoa học công nghệ

Email In PDF

Toàn tỉnh hiện có trên 2.200 doanh nghiệp, trên 225 HTX đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, tuy nhiên mới chỉ có 5 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, gồm: Công ty cổ phần nông nghiệp Chiềng Sung, HTX Dịch vụ phát triển nông nghiệp 19/5 Mộc Châu, HTX Hoa Mộc Châu, Công ty cổ phần Cao nguyên Mộc Châu và Công ty cổ phần Greenfarm Mộc Châu. Số doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp khoa và học công nghệ còn quá khiêm tốn so với tiềm năng của tỉnh.

Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ: Cần đòn bẩy chính sách

Email In PDF

Hiện cả nước có hàng nghìn doanh nghiệp (DN) đáp ứng được các tiêu chí hình thành DN khoa học và công nghệ (KH&CN). Tuy nhiên, thực tế mới chỉ có vài trăm DN được cấp giấy chứng nhận DN KH&CN.

Đổi mới công nghệ bắt đầu từ doanh nghiệp

Email In PDF

Ngày 26/10 tại Hà Nội, Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội thảo “Đổi mới công nghệ - Vai trò của doanh nghiệp, Tổ chức KH&CN và Cơ quan quản lý”.

Công ty Cổ phần Phát triển Nông lâm nghiệp và Môi trường Việt Nam: Khẳng định hiệu quả từ mô hình doanh nghiệp KH&CN

Email In PDF

cphanphattrien

Công ty Cổ phần Phát triển Nông lâm nghiệp và Môi trường Việt Nam (có trụ sở tại thành phố Thái Nguyên) là doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (KH&CN), được hình thành từ kết quả của Dự án “Hoàn thiện công nghệ nhân giống In vitro và nuôi trồng một số cây thuốc quý có giá trị kinh tế cao”, thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Bộ KH&CN thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp

Email In PDF

Chính phủ Việt Nam cũng như Bộ KH&CN đặc biệt coi trọng việc thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, xác định lấy doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới KH&CN

Trang 10 / 22

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website