Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN

Ứng dụng KH&CN nâng cao giá trị một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Email In PDF

168 ungdung

Nhằm hoàn thiện quy trình sản xuất và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp, Bộ KH&CN đã phê duyệt thực hiện dự án “Hoàn thiện và ứng dụng quy trình sản xuất giống, thâm canh bơ, bưởi, cam hoa lan hồ điệp và liên kết tiêu thụ sản phẩm quy mô hàng hóa ở một số tỉnh phía Bắc” (thuộc Chương trình 592). Dự án được thực hiện trong 2 năm (9/2017-9/2019) và do Viện Nghiên cứu và phát triển vùng chủ trì.

Khuyến khích doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới

Email In PDF

Theo Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) có hiệu lực từ 1-7-2018 có nhiều chính sách khuyến khích doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, hạn chế công nghệ, thiết bị lạc hậu nhập vào Việt Nam.

Đổi mới công nghệ- Cơ hội cho doanh nghiệp

Email In PDF

Thông qua hệ thống các chương trình quốc gia, các quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN), doanh nghiệp (DN) Việt Nam đang có nhiều cơ hội tiếp cận với công nghệ mới, nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước để có thể triển khai các dự án sản xuất, sẵn sàng trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Đổi mới cơ chế hỗ trợ nghiên cứu khoa học và công nghệ

Email In PDF

Để nhận được hỗ trợ tài chính, các dự án nghiên cứu về khoa học và công nghệ (KH và CN) trải qua quy trình xét duyệt, kiểm soát về tài chính phức tạp. Bộ KH và CN đã thành lập một số quỹ hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp, kỳ vọng tạo sự thông thoáng trong hoạt động nghiên cứu khoa học để các nghiên cứu sớm được ứng dụng. Tuy nhiên, thực tế triển khai đang gặp nhiều vướng mắc.

Hoàn thiện quy trình sản xuất giống dừa sáp bằng công nghệ nuôi cấy cứu phôi trên quy mô công nghiệp

Email In PDF

168 cuuphoi

Mới đây, Bộ KH&CN đã phê duyệt thực hiện dự án “Hoàn thiện quy trình sản xuất giống dừa sáp bằng công nghệ nuôi cấy cứu phôi trên quy mô công nghiệp”. Đây là dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm (Chương trình 592) do Công ty Cổ phần KH&CN nông nghiệp Anh Đào chủ trì.

Trang 7 / 22

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website