Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN

Cần đẩy mạnh các giải pháp phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Email In PDF

Theo Sở khoa học và công nghệ TP.HCM, tính đến tháng 10/2015, sở đã tiếp nhận 35 hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (DN KH&CN) và đã cấp 24 giấy chứng nhận cho 24 DN. Báo cáo hoạt động năm 2014 của các DN KH&CN cho thấy, chỉ có 10 DN có tổng doanh thu đạt hơn 900 tỷ đồng, đây là các DN đã hoạt động đủ điều kiện chứng nhận DN KH&CN theo Nghị định 96/2010/NĐ-CP. Như vậy, hiệu quả phát triển DN KH &CN chưa đạt yêu cầu đặt ra về số lượng DN lẫn chất lượng hoạt động. Điều này đòi hỏi thành phố cần có những giải pháp thúc đẩy phát triển trong thời gian tới.

250 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN

Email In PDF

alt

Theo thông tin từ Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN, Bộ KH&CN, tính đến tháng 12/2016, cả nước có 250 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN. Nhiều hồ sơ đăng ký chứng nhận đang trong quá trình thẩm định. Những tỉnh, thành phố có số lượng doanh nghiệp KH&CN được cấp nhiều gồm: Hà Nội: 34; TP Hồ Chí Minh: 26; Thanh Hóa: 14; Bình Dương: 6…

Trang 22 / 22

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website