Tình hình triển khai các dự án thuộc Chương trình 592 năm 2015

Thứ năm, 09/03/2017 - 09:57 Các dự án đang triển khai
In

Dự án đã ký hợp đồng và cấp kinh phí thực hiện:

Xem toàn văn tại đây

Bài mới hơn: