215 câu hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp

Thứ hai, 18/08/2008 - 15:56 Sở hữu trí tuệ
In

215 câu hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp

 

Phần I: Một số khái niệm về sở hữu trí tuệ (42 câu hỏi).

Phần II: Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp (24 câu hỏi).

Phần III: Các hành vi vi phạm, xâm phạm sở hữu công nghiệp (43 câu hỏi).

Phần IV: Xử lý bằng biện pháp hành chính, hình sự, dân sự các hành vi vi phạm, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (88 câu hỏi).

Phần V: Tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về sở hữu công nghiệp (18 câu hỏi).

 

Nội dung toàn văn

 

 

 

 Bài cũ hơn: