Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN năm 2010

Thứ hai, 06/02/2012 - 14:35 Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN
In

Ngày 20.1.2012, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-CTN tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN cho 3 công trình và 9 cụm công trình.

Danh sách các công trình, cụm công trình được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN năm 2010.

Giải thưởng Hồ chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN (1996-2010)

 

 Bài mới hơn:

Bài cũ hơn: