Bạn cần biết

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thuộc các chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước thực hiện trong kế hoạch năm 2013

Email In PDF

Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thuộc các chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước thực hiện trong kế hoạch năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

106 câu hỏi đáp về Nghị định 115

Email In PDF

Câu 1: Đối tượng áp dụng của Nghị định 115?

Trả lời: Khoản 1, Mục I Thông tư 12 quy định đối tượng áp dụng của Nghị định 115 là các tổ chức KH&CN sau:

- Tổ chức nghiên cứu khoa học;

- Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Tổ chức dịch vụ KH&CN,

Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN năm 2010

Email In PDF

Ngày 20.1.2012, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-CTN tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN cho 3 công trình và 9 cụm công trình.

Trang 1 / 2

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website