KH&CN trong nước

Cao Bằng: Xây dựng mô hình trồng cây ăn quả ôn đới có triển vọng tại Phia Đén

Email In PDF

alt

Vừa qua, Sở KH&CN Cao Bằng đã thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án: Xây dựng mô hình trồng cây ăn quả ôn đới có triển vọng (đào, hồng) tại Phia Đén, Nguyên Bình, Cao Bằng.

Lạng Sơn: Hội nghị vận động tham gia sản xuất, chế biến và kinh doanh Hồi

Email In PDF

 

Vừa qua, Sở KH&CN Lạng Sơn phối hợp với UBND 2 xã Đồng Giáp và Chu Túc huyện Văn Quan tổ chức hội nghị vận động tham gia sản xuất, chế biến và kinh doanh Hồi Lạng Sơn cho bà con nhân dân trên địa bàn 2 xã.

Hội nghị Giám đốc các Sở KH&CN

Email In PDF

alt

Với tinh thần đổi mới, thẳng thắn, cởi mở, Hội nghị Giám đốc các Sở KH&CN đã được tổ chức ngày 9.3.32013, ngay sau Hội nghị toàn quốc triển khai Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 (dưới đây gọi tắt là Chiến lược) nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kịp thời triển khai thực hiện Chiến lược cũng như Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển KH&CN tại các địa phương.

Thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020: Cơ hội trong thách thức

Email In PDF

 

Ngày 8.3.2013, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020.

Hải Phòng: Nghiên cứu cải thiện điều kiện sống, làm việc của công nhân ở khu công nghiệp

Email In PDF

alt

Trong những năm gần đây, số khu công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng phát triển nhanh chóng nhưng điều kiện sống và làm việc của công nhân còn nhiều khó khăn.

Trang 568 / 638

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website

logo petech