Hội thảo khoa học quản lý nhà nước về hội và tổ chức phi chính phủ

Email In PDF

LHH Hoi thao KX

Chiều ngày 22/1/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã tổ chức hội thảo khoa học "Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quản lý nhà nước về hội và tổ chức phi chính phủ hướng tới xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ đề tài cấp nhà nước "Hoàn thiện quản lý nhà nước về hội và tổ chức phi chính phủ đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa" (Mã số: KX01.32/16-20). Tham dự và điều hành hội thảo có TSKH Nghiêm Vũ Khải - Phó Chủ tịch LHHVN, Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, chủ nhiệm đề tài; GS.TS Phan Trung Lý - Nguyên chủ nhiệm ủy ban Pháp luật Quốc hội khóa XIII, Trưởng ban biên tập Hiến pháp 2013.

Hoàn thiện quản lý nhà nước về hội và tổ chức phi chính phủ đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một chủ đề quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, đặc biệt cần thiết và quan trọng trong bối cảnh Ban soạn thảo Luật về Hội đang tiếp thu ý kiến các nhà khoa học và nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội trong thời gian sớm nhất. Đề tài KX01.32/16-20 phù hợp chức năng, nhiệm vụ chính trị của LHHVN, với trình độ chuyên môn của đội ngũ trí thức. Sự thành công của hội thảo sẽ mở ra hướng đi mới và hoàn thiện hơn nữa về những định hướng chuyên môn cho đề tài trong thời gian thực hiện sắp tới. Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã chia sẻ các tham luận, đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn quan trọng trong việc triển khai nghiên cứu đề tài; khái quát những khái niệm cơ bản về hội và tổ chức phi chính phủ, vai trò của các tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ qua lịch sử hình thành và phát triển, các điều kiện gắn kết mệnh đề quản lý nhà nước về hội và tổ chức phi chính phủ với yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
VVH

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech