Phần lớn doanh nghiệp KH&CN gặp khó khăn trong việc thuê đất

Email In PDF

Theo số liệu khảo sát về doanh nghiệp KH&CN của Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN (Bộ KH&CN), kết quả cho thấy: 90,4% ý kiến cho biết có nhu cầu sử dụng đất để tiến hành các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản xuất kinh doanh và mong muốn được miễn, giảm tiền thuê đất để đầu tư cho phát triển KH&CN.

thuedat 1

thuedat 2

Ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp thường cần đến diện tích đất rất lớn

Tính đến tháng 8/2017 cả nước có 303 doanh nghiệp KH&CN, song chỉ 14 doanh nghiệp được miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước với tổng số tiền được miễn giảm là 34.407,5 triệu đồng. Đây thực sự là con số rất ít ỏi. Trong thời gian vừa qua mặc dù có sự vào cuộc từ Bộ KH&CN, các bộ/ngành liên quan cùng với các sở, ban/ngành địa phương đã tháo gỡ được một số khó khăn nhất định từ khâu xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chính sách lẫn thực tiễn thi hành nhưng vẫn còn gặp phải khó khăn, do: Thiếu quy định về hồ sơ, thủ tục để thực hiện ưu đãi, chưa có quy định về cơ quan có thẩm quyền và thủ tục xác nhận diện tích đất sử dụng cho hoạt động KH&CN; Chưa có phương pháp cụ thể trong việc xác định diện tích đất khi doanh nghiệp thuê để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

Tin: ĐĐ


Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website

logo petech